Tehnično varovanje

Vgradnja tehničnih sistemov

Prepoznava naročnikovih potreb in zahtev po varovanju premoženja je osnova za načrtovanje optimalne rešitve varovanja. Tehnične rešitve obsegajo različne posamezne sisteme kot so na primer sistem za zgodnje odkrivanje vloma, požarno varovanje, pristopna kontrola, video nadzorni sistem. Sistemi se medsebojno dopolnjujejo in omogočajo, v združevanju s fizičnim varovanjem, optimalno rešitev varovanja ljudi in premoženja.

Z  namestitvijo varnostnih naprav varovanje Vašega premoženja še ni popolno. Tudi kakovostna mehanska zaščita in alarmni sistem sama po sebi ne zadoščata za pravočasno preprečitev vloma, za kar potrebujete tudi hiter in zanesljiv prenos alarmnih sporočil v varnostno-nadzorni center (V-NC) ter hitro in zanesljivo posredovanje strokovno usposobljenih varnostnikov. V našem podjetju so vsi zaposleni ustrezno usposobljeni in opremljeni za opravljanje nalog na način, da je zadoščeno vsem zakonskim zahtevam kot tudi ustreznim strokovnim smernicam in kvaliteti storitve.

 

Pregled in servis požarnih sistemov

Po namestitvi sistemov in predaji v uporabo je potrebno posamezne sisteme tudi redno vzdrževati. Za posamezne sisteme  je država predpisala ustrezna časovna intervalna obdobja, ko je potrebno izvajati redne servise in preglede. Naša pooblastila, kadrovske možnosti in licence nam to v skladu z zakoni omogočajo, kar opravljamo na najvišji možni ravni.

Servisiranje in vzdrževanje ostalih tehničnih sistemov

Tehnične sisteme je potrebno redno vzdrževati in servisirati ter tako zagotavljati pravilno delovanje tehničnih sistemov. Ustrezno usposobljeni varnostni tehniki sistem v dogovorjenih intervalih pregledajo in po potrebi zamenjajo  poškodovane ali iztrošene dele.