Fizično varovanje

Varnostniki in receptorji

Ustrezno usposobljeni in urejeni varnostniki pripomorejo k ugledu vašega podjetja. Naši varnostniki so ustrezno usposobljeni za varovanje vseh, tudi zahtevnih objektov, in za ravnanje z napravami in tehničnimi sredstvi, ki so na delovnem mestu varnostnika. Načela po katerih se ravnajo so strokovnost, prijaznost, komunikativnost s katerimi izvajamo profesionalne naloge, ki so nam zaupane.

Varovanje v trgovinah

Varnost v trgovinah je za trgovce v veliki meri eden izmed ključnih dejavnikov, ki ga ne smejo zanemarjati. Glede na porast tatvin v trgovinah smo v našem podjetju usposobili varnostnike, kateri s preventivnimi ukrepi in svojim delom pripomorejo k boljšim rezultatom trgovcev. Prav tako organiziramo na področju varovanja v trgovinah seminarje za zaposlene v trgovinah, kjer jim predstavimo metodo, da lahko z uspešno prodajo preprečijo tatvino v trgovini.

Intervencija

Delo intervencijskih skupin je organizirano iz varnostno – nadzornega centra (V-NC), ki ima z vsako skupino neposredno povezavo. Odlična pokritost terena nam omogoča posredovanje v najkrajšem možnem času od sprejema signala. Za opravljanje intervencij so osebe pri nas strokovno usposobljene in imajo opravljeno specialistično usposabljanje za intervencijo, so oboroženi, usposobljeni pa so tudi za reševanje drugih izrednih dogodkov (reševanja iz dvigal, pomoč varnostnikom pri zadržanju oseb in podobno).

Varovanje javnih zbiranj

Organizator je dolžan v skladu z zakoni zagotoviti varnost obiskovalcev. Z organizatorjem izdelamo ustrezni načrt varovanja posamezne prireditve in zagotovimo ustrezno varnost vseh obiskovalcev in nastopajočih.

Načrt varovanja je ključni organizacijski dokument za delovanje službe varovanja. Za pripravo načrta je odgovoren imetnik licence za varovanje javnih zbiranj. Načrt se spreminja in dopolnjuje ob spreminjanju ocene tveganja.

Prevoz in varovanje gotovine ter drugih vrednostnih pošiljk

Storitev se izvaja v skladu s pravilnikom o načinu prevoza in varovanju gotovine ter drugih vrednostnih pošiljk ter z vozili, ki so ustrezno opremljena. Vsa tveganja, ki so prisotna pri izvajanju dela so ustrezno opredeljena v načrtu varovanja. Prevoze gotovine in drugih vrednostnih pošilk imamo zavarovane pri zavarovalnici za čas od prevzema pri naročniku, do predaje na oddajnem mestu.

Varovanje oseb

Varovanje oseb izvajajo osebni telesni stražarji, kateri imajo za to delo opravljeno po Zakonu ustrezno usposabljanje. S svojim profesionalnim pristopom zagotavlja varnost in omogoča, da naročnik nemoteno opravlja svoje aktivnosti.