V Skupini GVS  je svoje znanje s področja varovanja ljudi, premoženja in ostalih komplementarnih dejavnosti združilo več strokovnjakov, z vizijo medsebojno povezati najsodobnejša znanja in tehnologije varnostnih storitev in ostalih storitev.

Z več kot 350 zaposlenimi in več enotami delujemo na področju celotne Slovenije. Zagotavljamo učinkovito in hitro reševanje varnostnih situacij. Naši osnovni storitvi sta izvajanje tehničnega in fizičnega varovanja, kjer se osredotočamo na individualne potrebe strank in tako zagotavljamo kontinuirano rast Skupine. Naše vrhunske storitve gradimo na dolgoletnih izkušnjah in visoki tehnologiji, kar nam omogoča izvajanje vrhunskih storitev po konkurenčnih cenah. Izvajamo tudi storitve nadzora in kontrole.

Poslovna stabilnost, profesionalen pristop in strokovnost zaposlenih so odlike na katere smo v naši Skupini GVS še posebej ponosni. S strani naših naročnikov smo prepoznavni po kvalitetni izvedbi naših storitev in iskanjem popolnih rešitev za vsakogar, ki potrebuje kvalitetno varovanje ali naše druge storitve.

Visoka kvaliteta, ki jo nudimo našim naročnikom, je plod dolgoletnega poznavanja zahtev na področju Zasebnega varovanja in ostalih področij, ter iskanje optimalnih rešitev in skrb za vsakega naročnika.

Naša načela korporativne strukture je zgrajena na vrednotah, ki oblikujejo naše uspešno podjetje.

To so zaupanje, strokovnost in prilagodljivost.

Zvesto sledimo naši POLITIKI KAKOVOSTI in stremimo k razvoju naših storitev.

Visoko kakovost storitev zagotavljamo tudi s pomočjo pridobljenega certifikata ISO 9001:2015.

 

 

 

 

 


OSEBNA IZKAZNICA

firma: GVS d.d., globalno varnostni servis
skrajšana firma: Skupina GVS – GVS d.d.
datum vpisa v sodni register: 06.07.2000
matična številka: 1534238000
davčna številka: SI 75781336
sedež: Kočevarjeva ulica 2, 8000 Novo mesto
pravnoorganizacijska oblika: Delniška družba d.d.